Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 2. februar 2015.

Randers Kommunes sundhedspolitik

De fem hovedoverskrifter i sundhedspolitikken er Randers i sund bevægelse, borgere i trivsel, lige muligheder for et sundt liv, flere gode leveår og teknologi og digitalisering.

Mere end blot fravær af sygdom

Politikken sigter imod at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv, også de, der behøver ekstra hjælp og støtte til at styrke eget ansvar for et sundt liv og tilegne sig sunde vaner. Sundhed er mere end fravær af sygdom og politikken vægter både den fysiske og mentale sundhed. Det handler ikke kun om at leve længere, men også om at have det godt, mens vi lever.

Den nye sundhedspolitik skal føres ud i livet af implementeringsgrupper, som bliver dannet på tværs af de kommunale forvaltninger med fire forskellige målgrupper for øje; hhv. børn 0-15 år, unge og voksne, ældre og det, der vedrører alle.

Røgfri by

Som et meget markant element i den nye sundhedspolitik er ambitionen om, at Randers Kommune skal være så godt som røgfri om blot ti år. Således ønsker man, at højst fem procent af kommunens borgere skal være rygere i 2025. Dette skal ske ved bl.a. at gøre matrikler, hvor børn og unge befinder sig, røgfrie og ved at indgå partnerskaber med f.eks. virksomheder og uddannelsessteder. Ifølge de seneste tal ryger 19% af den voksne befolkning i Randers Kommune.