Politik for kultur, oplevelser og turisme

Kulturpolitikken er vedtaget af Randers Byråd den 18. januar 2016. Der er ved at blive lavet en ny politik for kultur, oplevelser og turisme med udgangspunkt i Vision 2021. Indtil den er vedtaget af byrådet, er den nuværende kulturpolitik gældende.

Randers Kommunes kulturpolitik

Kort om Randers Kommunes kulturpolitik 2015-17

I Randers er det ambitionen, at flere skal have del i kulturen og være med til at udfolde og udvikle den. Kulturlivet skal være med til at gøre Randers attraktiv for kommende tilflyttere og tænkes ind i byudviklingen. Kulturpolitik 2015-17  omfatter 5 kulturpolitiske fokusområder, som frem til 2018 er med til at vise retningen for udvikling af kunst og kultur i Randers.