Mobilitetspolitik

Mobilitetspolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 2. februar 2015.

Randers Kommunes mobilitetspolitik

I Mobilitetspolitikken er der opstillet forslag til, hvordan man kan forbedre samspillet mellem de forskellige transportformer. Politikken fokuserer på transportens miljøbelastning med henblik på at nedsætte denne, f.eks. ved at reducere transportbehovet eller ved at overflytte transport til mere miljømæssige transportformer.

Er grundlaget for andre planer

Mobilitetspolitikken er det overordnede grundlag for udarbejdelse/revision af andre planer inden for vej- og trafikområdet – infrastrukturplan, stiplan, kollektiv trafikplan m.v. Politikken fokuserer ikke alene på trafikken internt i Randers Kommune, men også på hvordan Randers trafikalt er bundet sammen med resten af landet.

Politikken er bygget op omkring seks fokusområder:

1. Sundhed, livskvalitet og klima
2. Samspil mellem trafikarter
3. Kollektiv trafik
4. Cykel– og gangtrafik
5. Biltrafik
6. Havnen