Klima, natur og miljøpolitik

Klima, natur og miljøpolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 23. marts 2015.

Randers Kommunes klima, natur og miljøpolitik

Vi vil have naturen tæt på borgerne

Skov og natur er danskernes foretrukne ramme for friluftslivet. Det er af stor betydning for vores sundhed og livskvalitet at have adgang til naturoplevelser tæt på vores bopæl. Jo tættere vi bor på skov og natur, jo oftere færdes vi der.

Vi vil have mere skov i Randers Kommune, især bynær skov. Vi vil skabe gode rekreative muligheder for alle borgere i kommunen. Vi skal pleje den eksisterende natur og skabe nye naturområder. Naturen skal også formidles, og der skal være nem information om, hvor der er gode oplevelser at hente.

Rent drikkevand

Mere skov kan også være med til at mindske udslippet af CO2, ligesom skov kan være med til at passe på vores drikkevandsressourcer. Kvaliteten af drikkevandet er af afgørende betydning for vores sundhed og derfor vil vi med forskellige tiltag og via planlægning sikre fortsat rent drikkevand i Randers Kommune.

Naturpark Randers Fjord

I de senere år har Randers Kommune sammen med Norddjurs Kommune, Friluftsrådet, turistbureauer og andre samarbejdspartnere sat gang i projekt Naturpark Randers Fjord. Den 28 kilometer lange kyststrækning er centrum i en kommende naturpark, fordi Randers skal være kendt for et område med stort naturindhold og mange rekreative muligheder i naturen. Vi vil derfor fortsætte arbejdet med at etablere Naturpark Randers Fjord.

Klima og grøn erhvervsudvikling

Randers Kommune har tidligere vedtaget et overordet klimamål for 2030 om at reducere CO2-udslippet med 75 procent pr. indbygger, og om at omstille til 75 procent vedvarende energi inden 2030.

En grøn erhvervsudvikling er en væsentlig katalysator i den omstillingsproces, samtidig vil udviklingen af nye grønne teknologier og iværksættelsen af projekter betyde øget lokal omsætning og en lang række nye grønne jobs.

Vi vil blandt andet derfor indgå i offentlig-private samarbejder og partnerskaber, der fremmer grøn erhvervsvækst. Ligesom vi fastholder en grøn indkøbspolitik, og understøtter dermed en grøn bevidsthed og produktion hos virksomhederne.

Randers Kommune er nået langt på dette område og derfor skal Klimaplan 2030 revideres i den indeværende byrådsperiode.