Fritids- og idrætspolitik

Fritids- og idrætspolitikken er vedtaget af Randers Byråd den 17. december 2012. Der er ved at blive lavet en ny fritids- og idrætspolitik med udgangspunkt i Vision 2021. Indtil den er vedtaget af byrådet, er den nuværende fritids- og idrætspolitik gældende.

Randers Kommunes fritids- og idrætspolitik

I fritids- og idrætspolitikken forholder vi os først og fremmest til tre af de væsentligste udfordringer, vi står overfor: Fastholdelse af børn og unge, tilgængelighed samt organisering af fritids- og idrætslivet. Derudover ser vi på eliteidrætten og dens samspil med breddeidrætten, og vi ser på øvrige fritidsaktiviteter end idræt.

Det er disse fem punkter, der vil have vores største fokus i den kommende periode.

Politikken omhandler ikke ...

Områder inden for kultur og biblioteksområdet beskrives i andre politikker. På tilsvarende vis bliver eksempelvis handicapområdet, frivillighed, folkeoplysning, sundhed og integration ligeledes behandlet i særskilte politikker.