Branding

Randers Byråd har med udgangspunkt i Vision 2021 besluttet at gennemføre en brandingproces. Processen skal identificere hvad Randers skal være kendt for - det fælles DNA.  Brandingprocessen er vedtaget af Randers Byråd den 16. juni 2014. 

Brandingproces 2014-2016

Brandingen består af to dele:

1) En proces der styrker ambassadørtilgangen til borgere, erhvervsliv og medarbejdere og inddrager de mange kompetencer og ressourcer i lokalsamfundet. Borgere og erhvervsliv er det væsentligste aktiv i forhold til at skabe og videreformidle den positive fortælling om Randers Kommune som et geografisk område. Brandingprocessen munder ud i at pege på det fælles dna og de ”fyrtårne”, der med særlig fordel kan kommunikeres på landsplan og regionalt for at udtrykke kommunens brand. Brandingprocessen skal også inddrage lokale ressourcer og kompetencer og anvende nyskabende og eksperimenterende aktiviteter for at involvere mange interessenter og lokalsamfund. Målet er at skabe fælles ejerskab og give mange lyst til at kommunikere kommunens brand/det ”vi” skal være kendt for. Dermed styrkes potentialet i, at borgere og erhvervsliv i Randers kommune er de væsentligste ambassadører for områdets brand.

2) En kommunikations- og markedsføringsstrategi (PR plan), der understøtter brand samt udvalgte målgruppers kendskab til og syn på Randers for at styrke bosætning og erhvervsudvikling.