Børn- og ungepolitik

Børn- og ungepolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 22. juni 2015.

Randers Kommunes børn- og ungepolitik

Børn- og ungepolitikken dækker de 0 – 18-årige og det overordnede tema i politikken er ”i fællesskab med børn og unge skaber vi muligheder for alle.” Politikken er skabt i samarbejde med interessenter fra dagtilbudsområdet, skolerne og tværgående funktioner.

Målsætninger

I politikken er der formuleret en række målsætninger inden for forskellige temaer:

  • Børn og unge udfordres, udvikler deres potentiale og bliver fremtidsparate.
  • Børn og unge udvikler i fællesskaber forståelse for mangfoldighed.
  • Børn og unge inddrages aktivt i at leve et sundt liv.
  • Børn og unge med særlige behov understøttes i deres læring, udvikling og trivsel.

I forlængelse af politikken er der beskrevet en række indsatser, der skal støtte realiseringen af politikken. Samtidig er der identificeret effektmål, som skal indikere, om indsatserne virker efter hensigten.