Børn- og ungepolitik

Børn- og ungepolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 22. juni 2015.

 

Randers Kommunes børn- og ungepolitik

 

Børn- og ungepolitikken dækker de 0 – 18-årige og det overordnede tema i politikken er ”i fællesskab med børn og unge skaber vi muligheder for alle.” Politikken er skabt i samarbejde med interessenter fra dagtilbudsområdet, skolerne og tværgående funktioner.

 

Målsætninger
I politikken er der formuleret en række målsætninger inden for forskellige temaer:
- Børn og unge udfordres, udvikler deres potentiale og bliver fremtidsparate
- Børn og unge udvikler i fællesskaber forståelse for mangfoldighed
- Børn og unge inddrages aktivt i at leve et sundt liv
- Børn og unge med særlige behov understøttes i deres læring, udvikling og trivsel

I forlængelse af politikken er der beskrevet en række indsatser, der skal støtte realiseringen af politikken. Samtidig er der identificeret effektmål, som skal indikere, om indsatserne virker efter hensigten.