Ældrepolitik

Ældrepolitikken er vedtaget af Randers Byråd den 28. september 2015. Ældrepolitikken, som tager udgangspunkt i Vision 2021, kan læses her:

Randers Kommunes ældrepolitik

Randers Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i kommunens værdier og holdninger og skal synliggøre målsætningerne på ældreområdet. Kommunens mål er, at ældreplejen i endnu højere grad end i dag skal ydes fleksibelt og med fokus på de ældres individuelle behov. De ældre skal i centrum, og institutionerne skal bidrage til at udvikle kvaliteten.

Et godt og værdigt liv

Den forebyggende indsats skal bidrage til, at så mange som muligt får gode betingelser for et sundt og velfungerende liv af høj kvalitet. Dette vil endvidere medvirke til at udskyde behovet for offentlig hjælp.

Når der bliver behov for støtte til et trygt og værdigt liv, og borgerens netværk ikke mere er tilstrækkeligt, skal den ældre have sikkerhed for at kommunen træder til med kvalificeret og professionel hjælp.

Det er vigtigt for Randers Kommune, at vi med denne politik viser, at alle ældre borgere, uanset om borgeren er frisk og rask eller er svækket af alder og sygdom, kan leve et godt og værdigt liv, som borgeren selv har indflydelse på. Kort sagt: Randers Kommune skal fortsat være en god kommune at bo i.