Vision 2021

Randers Byråd vedtog 16. juni 2014 en vision frem mod 2021 og har dermed lagt de store linjer for kommunens udvikling.

Randers Byråd siger overordnet således i Vision 2021:

  • Randers er kendt som en dynamisk og ambitiøs kommune 
  • Randers Kommune er en tiltrækkende bosætningskommune både i byer og landsbyer 
  • Randers By er byen til vandet med attraktive muligheder for oplevelser, nye miljøer og muligheder 
  • Randers Kommune er i det kommunale førerfelt 
  • Randers Kommune er attraktiv for virksomheder og iværksættere 

Hent hele Vision 2021

Visionen har fem fokusområdet - og i løbet af byrådsperioden til og med 2017 bliver Vision 2021 konkretiseret i en række visionspolitikker.

 

Proces med mange input

Arbejdet med Vision 2021 blev gennemført i foråret 2014, og byrådsmedlemmerne har indgået aktivt i hele processen. Undervejs har virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og kulturliv  deltaget i fokusgruppe interview for at inspirere byrådsmedlemmerne, ligesom der er udarbejdet baggrundsmateriale.