Vision og politikker

Her kan du læse om Randers Kommunes visioner og politikker.

Randers Kommune styres ud fra Randersmodellen, og ifølge den skal byrådet udarbejde en vision for, hvordan kommunen skal udvikles over en længere årrække.

I juni 2014 har byrådet vedtaget Vision 2021. I løbet af byrådsperioden – til og med 2017 – bliver Vision 2021 konkretiseret i en række visionspolitikker og strategier, som fortæller, hvordan kvalitet og service skal udvikles i Randers Kommune.

Vision 2021 Visionspolitikker og strategier