Stemmeret

Ret til at stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger har enhver, der på valgdagen:

  • har dansk indfødsret, er fyldt 18 år på valgdagen og har fast bopæl i Danmark.

Der er dog undtagelser for visse danskere, der opholder sig i udlandet. Man har f.eks. ret til at stemme, hvis man arbejder for Udenrigsministeriet eller er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening. Det gælder også, hvis man opholder sig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred. Og hvis man skriver under på, at man har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden 2 år efter udrejsen.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, har ikke valgret.