Bliv valgtilforordnet

I forbindelse med et valg er der brug for frivillige, der er med til at sikre, at valghandlingerne foregår korrekt, og som er med til at tælle stemmer op. De frivillige kaldes tilforordnede. Traditionelt er tilforordnede udpeget af de politiske partier i Byrådet. 

Nu har DU som vælger imidlertid muligheden for at indsende en ansøgning om at blive tilforordnet.

 

Ansøg om at blive tilforordnet

 

Som tilforordnet skal du huske at brevstemme

Som tilforordnet er man på et bestemt valgsted hele dagen, og du må ikke forlade valgstedet i løbet af dagen. Du skal være på valgstedet fra kl. 8.00 og indtil stemmerne er talt op om aftenen.  Det betyder, at du selv skal have brevstemt inden valgdagen.

Som tilforordnet vil du modtage en skattepligtig diæt, som i 2014 er på 800 kr. Du skal selv sørge for transport til og fra valgstedet. På valgdagen vil du få gratis forplejning.

Betingelsen for at være tilforordnet er, at du skal have ret til at stemme til valget.