Folkeafstemning om retsforbeholdet 3. dec. 2015

Torsdag den 3. december er der folkeafstemning om retsforbeholdet.

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Lovforslaget, der skal stemmes om, blev fremsat i Folketinget den 8. oktober 2015. 

Nedenfor kan du finde relevante oplysninger om valget, herunder om hvordan du afgiver brevstemme.

Stemmeret

Ret til at stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger har enhver, der på valgdagen:

  • har dansk indfødsret, er fyldt 18 år på valgdagen og har fast bopæl i Danmark.

Der er dog undtagelser for visse danskere, der opholder sig i udlandet. Man har f.eks. ret til at stemme, hvis man arbejder for Udenrigsministeriet eller er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening. Det gælder også, hvis man opholder sig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred. Og hvis man skriver under på, at man har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden 2 år efter udrejsen.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, har ikke valgret.

Valgkort

Inden valget vil du få tilsendt et valgkort, som skal medbringes, når du skal stemme.

Selvom du medbringer valgkortet, når du skal stemme, vil du på valgstedet blive bedt om at oplyse din fødselsdato.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort senest ca. en uge før valget, kan du henvende dig i Borgerservice, Odinsgade, Randers, tlf. 8915 1170 og 8915 1994.

Dit valgsted står på valgkortet. Valgstederne i Randers Kommune er åbne på valgdagen fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

Husk valgkortet. Skulle du alligevel have glemt det på valgdagen, kan der laves et nyt på stedet. For at få et nyt valgkort skal du vise legitimation, fx pas, kørekort eller lignende. Valgkortet er personligt og må ikke overdrages til andre.

 

Hvis dit valgkort er blevet væk

Hvis du ikke har fået et valgkort, og du ønsker at vide, hvor du skal stemme, kan du kontakte kommunens telefonomstilling på tlf. 8915 1515. Du vil så få oplyst, hvilket afstemningssted du hører til.

Hvis du har glemt dit valgkort eller det er blevet væk, kan du godt møde op på valgstedet alligevel og afgive din stemme. Du skal blot vise legitimation - som for eksempel sundhedskort, kørekort eller pas. Så kan valgstedet kontrollere i valgbogen, at du er stemmeberettiget og at du ikke har stemt allerede. 

 

Hvor skal jeg stemme?

Når du modtager dit valgkort, vil det fremgå på hvilket afstemningssted, du kan afgive din stemme.

Nedenfor kan du se en liste over de 30 valgsteder i Randers Kommune.

Havndalhallen, Søringen 6
Råby Forsamlingshus, Udbyhøjvej 660
Øster Tørslev Fritidslokaler, Stangerumvej 12
Korshøjskolen, Skolevænget 1
Hald Forsamlingshus, Tvedevej 3
Gjerlev Enslev Skole, Tønagervej 11
Rismølleskolen, Rismøllegade 15
Rytterskolen, Borup Byvej 14
Hornbækhallen, H C Andersens Vej 5
Blicherskolen, Haldvej 6
Kultur- og aktivitetshuset i Gassum, Nyvej 1b
Randers Badminton Hal, Boghvedevej 30
Nørrevangsskolen, Glentevej 15
Vestervangsskolen, Nålemagervej 120
Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33
Fritidscenteret, Vestergade 15
Langå Kulturhus, Bredgade 4
Stevnstrup Forsamlingshus, Landsbygaden 25
Jebjerg Forsamlingshus, Jebjergvej 33
Asferg Forsamlingshus, Vestergade 2
Purhushallen, Bakkevænget 12
Bjerregrav Skole, Over Fussingvej 7
Hadsundvejens Skole, Gl. Hadsundvej 3
Hobrovejens Skole, Gethersvej 36
Søndermarkskolen, Skanderborggade 65
Kristrup Skole, Skolegade 4
Paderup Gymnasium, Apollovej 64
Romalt Aktivitetshal, Romalt Boulevard 28
Assentoft Hallen, Stadionvej 41
Uggelhuse Forsamlingshus, Bygaden 8

Afgivning af brevstemme

Enhver vælger kan afgive brevstemme til og med tirsdag den 1. december 2015 i Randers Kommunes Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C.

Der kan brevstemmes i følgende tidsrum:

Mandag kl. 10.00 – 17.00 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 – 15.00 
Fredag kl. 10.00 – 13.00

Der kan brevstemmes frem til og med tirsdag d. 1. december kl. 15:00

Også på biblioteket fra 12. november
Der kan endvidere afgives brevstemme på Randers Bibliotek, Hovedbiblioteket, Stemannsgade 2, 8900 Randers C fra d. 12. november til og med tirsdag den 1. december 2015 kl 13:00.
Bibliotekets åbningstid er: 
 
Mandag-torsdag kl 8.00 – 19.00
Fredag 8.00 - 18.00
Lørdag 9.00 – 15.00
Søndag 12.00 – 16.00

Legitimation (sygesikringsbevis, kørekort eller lignende og evt. valgkort når disse er udsendt) skal medbringes.

Kørsel til afstemningssted

Folke- og førtidspensionister, som af helbredsmæssige grunde ikke selv er i stand til at komme frem til afstemningssteder i Randers Kommune ved folkeafstemningen om retsforbeholdet, torsdag den 3. december 2015, kan blive kørt gratis.

Kørsel til afstemningsstedet kan bestilles i Randers Kommunes sundheds- og omsorgssekretariat:

Mandag den 23. november og tirsdag den 24. november mellem kl. 9.00-12.00
på telefonnummer 89 15 19 23

Når du ringer, skal du oplyse: navn, adresse, telefonnummer og afstemningssted.

I løbet af mandag den 30. november eller tirsdag den 1. december vil du få besked om, hvornår du bliver afhentet på valgdagen.

Hvis du bruger kørestol, skal du oplyse det, når du bestiller kørsel.

Stemme i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen ved folkeafstemningen den 3. december 2015, og som ikke har ret til at stemme på sygehuse, plejehjem eller andre institutioner, kan søge om at brevstemme i eget hjem.

Ansøg om at stemme i eget hjem 

Du kan også udskrive og udfylde papirformularen. Formularen skal afleveres i Borgerservice eller sendes til Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C

Ansøgningen skal være Borgerservice i hænde senest mandag den 23. november 2015, klokken 12. 

Søg om andet afstemningssted

Hvis du er handicappet eller har nedsat førlighed, kan du søge om at afgive stemme på et andet afstemningssted, end det du normalt er tilknyttet.

Du skal udfylde en formular, som du skal sende eller aflevere til Borgerservice. Formularen bliver tilgængelig, når valgdagen nærmer sig.

Bliv valgtilforordnet

I forbindelse med et valg er der brug for frivillige, der er med til at sikre, at valghandlingerne foregår korrekt, og som er med til at tælle stemmer op. De frivillige kaldes tilforordnede. Traditionelt er tilforordnede udpeget af de politiske partier i Byrådet. 

Nu har DU som vælger imidlertid muligheden for at indsende en ansøgning om at blive tilforordnet.

 

Ansøg om at blive tilforordnet

 

Som tilforordnet skal du huske at brevstemme

Som tilforordnet er man på et bestemt valgsted hele dagen, og du må ikke forlade valgstedet i løbet af dagen. Du skal være på valgstedet fra kl. 8.00 og indtil stemmerne er talt op om aftenen.  Det betyder, at du selv skal have brevstemt inden valgdagen.

Som tilforordnet vil du modtage en skattepligtig diæt, som i 2014 er på 800 kr. Du skal selv sørge for transport til og fra valgstedet. På valgdagen vil du få gratis forplejning.

Betingelsen for at være tilforordnet er, at du skal have ret til at stemme til valget.