Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældre og sundhedsfremme samt psykisk syge herunder opgaver vedrørende:

 • sundhedsfremme og forebyggelse for alle borgere i kommunen (herunder sundhedshus)
 • sundhedsaftaler med andre myndigheder
 • kommunens medfinansiering af regionens sundhedsudgifter
 • sundhedspleje
 • tandpleje
 • rehabilitering
 • socialpsykiatrisk indsats i forhold til svært sindslidende
 • områdecentre og plejeboliger m.v.
 • praktisk bistand og pleje til ældre - herunder hjemmesygepleje
 • hjælpemidler
 • aktiviteter og træningstilbud til ældre
 • madservice - herunder drift af køkken
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget  

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område