Medlemmer af sundheds- og omsorgsudvalget

Sundheds- og omsorgsudvalget har ni medlemmer: