Udvalgets opgaver

Her kan du læse om socialudvalgets opgaver i Randers Kommune

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats herunder

 • rådgivning, vejledning og visitation af børn, unge og voksne handicappede bortset fra visitation til daginstitutions- og skoletilbud
 • døgninstitutioner for handicappede børn og unge • drift af særlige daginstitutioner og fritidstilbud for handicappede børn og unge
 • døgninstitutioner og botilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud til voksne handicappede
 • undervisningstilbud til voksne handicappede
 • kontaktperson- og ledsageordninger for handicappede
 • socialpsykiatrisk indsats i forhold til svært sindslidende
 • forsorgshjem og herberger
 • behandling af alkoholskader og forebyggelse af alkoholmisbrug
 • narkobehandling og forebyggelse af narkotikamisbrug
 • samarbejde med andre kommuner og Region Midtjylland om rådgivning og tilbud til handicappede og socialt udstødte
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • samarbejdet med og støtte til frivillige sociale organisationer
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område 10
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område