Udvalgenes opgaver

Randers Byråd har nedsat stående udvalg, som hver især varetager opgaver inden for et bestemt fagområde.

Udvalgene kan selv træffe en række beslutninger og afgørelser, ligesom de kan lave indstillinger til byrådet.

Udvalgenes opgaver defineres af byrådet.

Økonomiudvalget har ni medlemmer, mens de øvrige udvalg har varierende medlemstal mellem fem og ni. Alle medlemmer sidder i byrådet.

Formændene for udvalgene har træffetid på administrationsbygningen på Laksetorvet.

Du kan se kalender, dagsorden og referater for udvalgene her på hjemmesiden.

Under hvert udvalg kan du læse mere om udvalgets arbejde og sagsområder samt se mødekalender, dagsordener og referater. Du finder de enkelte udvalg i menuen.

Træffetider for udvalgsformænd

Udviklingsudvalget

Formand: Claus Omann Jensen
Træffetid: Efter aftale.

Beskæftigelsesudvalget

Formand: Ellen Petersen
Træffetid: Efter aftale. Der kan bestilles tid på social@randers.dk eller tlf. 8915 1931.

Socialudvalget

Formand: Charlotte Broman Mølbæk
Træffetid: Efter aftale. Der kan bestilles tid på social@randers.dk eller tlf. 8915 1931.

Omsorgsudvalget

Formand: Fatma Cetinkaya
Træffetid: Efter aftale. Der kan bestilles tid på tlf. 8915 1923.

Børne- og familieudvalget

Formand: Anders Buhl-Christensen
Træffetid: Efter aftale. Der kan bestilles tid på tlf. 8915 1074.

Skole- og uddannelsesudvalget

Formand: Steen Bundgaard
Træffetid: Efter aftale.

Miljø- og teknikudvalget

Formand: Frank Nørgaard
Træffetid: Efter aftale. Der kan bestilles tid på teknisk@randers.dk.

Landdistriktsudvalget

Formand: Lars Søgaard
Træffetid: Efter aftale. Der kan bestilles tid på dennis.jensen@randers.dk eller tlf. 5156 2131.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Formand: Louise Høeg
Træffetid: Efter aftale. Der kan bestilles tid på tlf. 8915 1094.

Rejser

Udspecificering af rejser 2018

Folkemøde Bornholm 2018   

Studietur for Udviklingsudvalget til Amsterdam og Rotterdam. 

Program for Kontaktmandsmøde i Randers 2018

Udspecificering af rejser 2017

Folkemøde Bornholm 2017

Program for Kontaktmandsmøde i Akureyri 2017 

Regnskab for Kontaktmandsmøde i Akureyri 2017

Udspecificering af rejser 2016

7. maj - 14. maj 2016: Studietur for Beskæftigelsesudvalget til Vancouver.

Folkemøde på Bornholm 2016

Regnskab for Kontaktmandsmøde i Västerås 2016 

Program for Kontaktmandsmøde i Västerås 2016

Udspecificering af rejser 2015

16. april - 17. april 2015: Studietur for miljø- og teknikudvalget til Aabenraa, Flensburg og Hamburg

Afrapportering Studietur Hamburg 2015

Studietur Hamburg 2015

6. maj - 9. maj 2015: Studietur for Sundheds- og omsorgsudvalget til Berlin

27. maj - 30. maj 2015: Studietur for Kultur og fritidsudvalget Hamborg

11. juni - 14. juni 2015: Studietur for Økonomiudvalget til folkemøde på Bornholm

Program for Folkemøde 2015

Program for Kontaktmandsmøde i Lathi 2015

Regnskab for Kontaktmandsmøde i Lahti 2015

Regnskab for økonomiudvalgets studietur 2015 Folkemøde Bornholm

19. september - 25. september 2015: Studietur for Børn og skoleudvalget til Canada

28. november - 4. december 2015: Studietur for socialudvalget til New York

Udspecificering af rejser 2014

12. – 15. august 2014: Studietur for sundheds- og ældreudvalget til Amsterdam.

Regnskab for sundheds- og ældreudvalgets studietur til Amsterdam

2. – 6. november 2014: Beskæftigelsesudvalgets studietur til Stockholm og Helsinki.

Regnskab for beskæftigelsesudvalgets studietur til Stockholm og Helsinki

30. november – 4. december 2014: Studietur for socialudvalget til London

Regnskab for Socialudvalgets studietur til London 

Program for Kontaktmandsmøde i Ålesund 2014

Regnskab Kontaktmandsmøde Ålesund 2014

Udspecificering af rejser 2013

Program for Kontaktmandsmøde i Randers 2013

Regnskab for Kontaktmandsmøde i Randers 2013

28. – 31. maj 2013: Studietur for sundheds- og ældreudvalget i Bruxelles i Belgien.

Udspecificering af rejser 2012

17. – 21. april 2012: Studietur for sundheds- og ældreudvalget til Edinburgh i Skotland.

23. – 25. oktober 2012: Kultur- og fritidsudvalgets studietur til Västerås i Sverige.

Udspecificering af rejser 2011

29. maj – 1. juni: Studietur for kultur- og fritidsudvalget til Ruhr i Tyskland.

6. – 9. juni 2011: Studietur for miljø og teknikudvalget til Amsterdam i Holland.

14. – 19. juni 2011: Studietur for børn- og skoleudvalget til Akureyri på Island.

26. – 29. oktober 2011: Studietur for arbejdsmarkedsudvalget og socialudvalget til Madrid i Spanien.

9. – 12. november 2011: Studietur for økonomiudvalget og erhvervsudvalget til Porto i Portugal.

Udspecificering af rejser 2010

8. – 12. august: Studietur for sundheds- og ældreudvalget til Akureyri på Island.