Landdistriktsudvalgets opgaver

Landdistriktsudvalget er Randers Kommunes nyeste udvalg. Det blev oprettet som følge af beslutning i Randers Byråd d. 21. februar og d. 14. marts 2011 og hed først Erhvervs- og landdistriktsudvalget. Dette blev ændret til Landdistriktsudvalget ved byrådsbeslutning om omkonstituering den 22. juni 2015.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende  landdistriktudvikling og herunder opgaver vedrørende:

 • landdistriktudvikling
 • Pulje til indsats mod dårlige boliger
 • tilskud til LAG-projekter
 • initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets opgaveområde
 • høringssvar til økonomiudvalget om salg af grunde til erhvervsformål
 • samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget.

 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • bosætningspolitik
 • landdistriktpolitik
 • andre planer eller politikker inden for udvalgets opgaveområde
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositioner