Udvalgets opgaver

Her kan du læse om kultur- og fritidsudvalgets opgaver i Randers Kommune.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver samt borgerservice herunder opgaver vedrørende:

 • biblioteker
 • museer
 • Værket
 • musikskolen
 • teater- og musik forhold
 • begivenhedssekretariat
 • folkeoplysning
 • idræt
 • kultur- og fritidsforeninger
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger mv.
 • svømmehaller og friluftsbade
 • turisme
 • camping- og lejrpladser
 • offentlige legepladser og rekreative arealer, som ved byrådets beslutning henlægges under udvalgets område
 • borgerserviceopgaver, som ved byrådets beslutning henlægges under udvalget
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget.

 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til kultur- og fritidsformål
 • regler for tilskud til foreninger
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område