Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige, pasningsmæssige og pædagogiske opgaver i forhold til børn og unge, samt sociale opgaver i relation til børn og unge herunder opgaver vedrørende:

 • dagpleje og daginstitutioner
 • folkeskoler, skolefritidsordninger og ungdomsskolen fritidshjem og klubber
 • døgninstitutioner for børn og unge
 • forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge
 • krisecenter
 • uddannelsesvejledning for unge
 • pædagogisk og psykologisk rådgivning
 • SSP-samarbejde
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget

 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • sektorplaner indenfor børn og skoleområdet i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område