Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats herunder

 • overordnet arbejdsmarkedspolitik og -strategi
 • overordnet samspil med arbejdsmarkedets parter (herunder De regionale beskæftigelsesråd (RAR), Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA), Arbejdsmarkedsstyrelsen, 6-byerne m.v.)
 • den arbejdsmarkedsrettede indsats over for forsikrede og uforsikrede ledige
 • sygedagpengeområdet
 • revalideringsområdet
 • borgere i ressourceforløb
 • tilkendelse af førtidspension
 • integrationsindsatsen og Sprogskolen
 • helhedsplan for Nordbyen
 • etablering af egne aktiviteter eller indgåelse af aftaler med eksterne aktører på området
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • kontante ydelser i relation til den arbejdsmarkedsrettede indsats
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10 stk. 4
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område