Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten fastlægger byrådets grundlæggende spilleregler, særligt kommunens politiske organisering.

Af styrelsesvedtægten fremgår blandt andet kommunens styreform, antallet af medlemmer i byrådet, hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Hent Randers Kommunes styrelsesvedtægt.