Sådan træffes afgørelser

De fleste afgørelser i Randers træffes af forvaltningen på baggrund af love og retningslinier fra de politiske udvalg og byrådet.

Meget vigtige beslutninger eller beslutninger, der har store konsekvenser for den enkelte borger, træffes dog som regel af de politiske udvalg.

Overordnede spørgsmål har udvalgene ikke kompetence til at træffe afgørelse om, og de sendes til behandling i byrådet.