Forretningsorden

Byrådets forretningsorden er vedtaget af byrådet og beskriver blandt andet reglerne for afviklingen af byrådsmøder.

Hent byrådets forretningsorden.