Sådan styres kommunen

Randers Kommune ledes af byrådet. Den daglige ledelse varetages af borgmesteren, som er udnævnt af byrådet. Der er desuden udnævnt en 1.- og 2. viceborgmester.

Byrådet har under sig økonomiudvalget og en række stående fagudvalg.

Desuden findes der en række andre udvalg, råd og nævn.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget. 

Randers Kommune styres efter de paragraffer, der står i styrelsesvedtægten for kommunen og forretningsordenen for byrådet. De er begge vedtaget af Randers Byråd. 

Sådan træffes afgørelser

De fleste afgørelser i Randers træffes af forvaltningen på baggrund af love og retningslinier fra de politiske udvalg og byrådet.

Meget vigtige beslutninger eller beslutninger, der har store konsekvenser for den enkelte borger, træffes dog som regel af de politiske udvalg.

Overordnede spørgsmål har udvalgene ikke kompetence til at træffe afgørelse om, og de sendes til behandling i byrådet.

 

 

Konstitueringsaftale

Tidligt dagen efter kommunalvalget - d. 20. november 2013 - indgik Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Velfærdslisten en konstitueringsaftale.

Aftalen placerer borgmester Claus Omann Jensen i borgmesterstolen fra 1. januar 2014 til 31. december 2017. Endvidere fastlægger aftalen fordelingen af udvalgsformandsposter.

Hent konstitueringsaftalen fra 20. nov 2013.

Tillæg til konstitueringsaftale

29. november 2013 indgik Socialdemokratiet en aftale med Venstre som et tillæg til den eksisterende konstitueringsaftale mellem Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Velfærdslisten i Randers Kommune. 30 ud af 31 byrådsmedlemmer i Randers byråd er dermed i en fælles konstitueringsaftale.

Hent tillæg til konstitueringsaftale fra 29. nov. 2013.

Politisk aftale

I maj 2015 indgik Venstre og Dansk Folkeparti en politisk aftale om ændringer i styrelsesvedtægten. Aftalen blev vedtaget af Byrådet den 22. juni og medførte ny konstituering.

Hent Politisk aftale: Randers i fremdrift

Styrelsesvedtægt

Af styrelsesvedtægten fremgår blandt andet kommunens styreform, antallet af medlemmer i byrådet, hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Hent Randers Kommunes styrelsesvedtægt

Forretningsorden

Byrådets forretningsorden er vedtaget af byrådet og beskriver blandt andet reglerne for afviklingen af byrådsmøder.

Hent byrådets forretningsorden