Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen i Randers Kommune har fem medlemmer. Borgmesteren er født medlem.

Om valgbestyrelsen:

Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelse af valg til folketinget, EU-afstemning og folkeafstemninger og bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem.

Valbestyrelsen i Randers Kommune:

  • Torben Hansen (Formand)
  • Steen Bundgaard 
  • Frank Nørgaard 
  • Claus Omann Jensen 
  • Henrik Leth

Valgbestyrelsen sekretariatsbetjenes af byrådssekretariatet.