Udsatterådet i Randers Kommune

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune.

Udsatterådet består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder. Derudover er der i rådet fire brugere af Randers Kommunes sociale tilbud. Rådet har blandt andet høringsret i forbindelse med politiske beslutninger, det kan rejse spørgsmål om udsattes forhold og søge midler til projekter. Medlemmerne er valgt for en byrådsperiode ad gangen. Der har været afholdt valg til rådet i december 2017 og januar 2018. Du kan se mere om Udsatterådet via de tre links herunder.

Udsatterådets mødekalender

Medlemmer i Udsatterådet

Dagsordener og referater