Taxistrukturen

I Randers Kommune er der ét bestillingskontor, Randers Taxa. Herudover er der et antal såkaldte "landvognmænd", som har fået fritagelse fra den pligt, der ellers er efter taxalovgivningen for alle vognmænd til at være tilsluttet et bestillingskontor. Landvognmændene er for de flestes vedkommende vognmænd, der før kommunesammenlægningen kørte i de tidligere Mariager, Nørhald, Purhus, Sønderhald og Langå kommuner. Dog er der en enkelt vognmand, der har fået sin bevilling efter kommunesammenlægningen, men som alene har tilladelse til at køre i det, som i takstbladet betegnes som "zone 2".

Bestillingskontoret har pligt til at betjene borgerne i hele Randers Kommune, men for at der kan være en rimelig betjening af de områder, som ligger længst væk fra Randers by, har byrådet godkendt, at der med undtagelse af tidsrummet 06.00 til 18.00 på hverdage, kan opkræves en mindstepris for kørsel i zone 2. Zone 2 er den del af kommunen, der tidligere var Purhus, Nørhald og Mariager kommuner.

Antallet af bevillinger til taxikørsel svinger lidt, da der af og til indgives bevillinger samt uddeles nye bevillinger. Byrådet har godkendt et minimumsantal på 50 taxibevillinger i kommunen.

Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du under punktet "referater" klikke dig ind på referater fra taxinævnet eller se byrådets beslutning om taxistrukturen her (byrådssag nr. 285 fra 25. juni 2007) og her (byrådssag nr. 101 fra 20. april 2015).