Om Taxinævnet

Taxinævnet er nedsat af byrådet. Nævnet fører tilsyn med taxibranchen og har en række andre arbejdsopgaver.

Taxinævnet i Randers Kommune

Vi afventer implementering af den nye Taxilov, der trådte i kraft 01.01.2018. Du kan læse mere om den nye taxilov her.

I løbet af 2018 vil Taxinævnet overdrage tilsynet med indehavere af tilladelser, førerkort og godkendelser, som kommunen har udstedt i medfør af den gamle taxilov, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I forbindelse med overdragelse af tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fastsættelse af maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen samtidig overgå til styrelsen.

Taxinævnet er nedsat af byrådet som et forberedende og rådgivende udvalg under Miljø og Teknikudvalget, og byrådet har inden lovændringen fastlagt nævnets opgaver således:

  • Drøftelse af taxistrukturen i Randers Kommune.

  • Almindelige spørgsmål i forbindelse med udførelsen af taxikørslen.

  • Tilsyn med taxibranchen.

  • Behandling af klager rettet til Randers Kommune over taxikørslen.

  • Udarbejdelse af kriterier for tildeling af tilladelse til taxikørsel.

  • Fastlæggelse af antallet af tilladelse til taxikørsel indenfor et af byrådet vedtaget interval på 50-80 stk. bl.a på baggrund af statistik.

  • Godkendelse af maksimaltakster for taxikørsel.

Hvis du vil vide mere om taxinævnet, kan du se byrådets beslutninger her:

Nedsættelse af taxinævn (byrådsbeslutning af 16. april 2007).

Taxinævnets beføjelser (byrådsbeslutning af 20. april 2015).