Om Taxinævnet

Taxinævnet er nedsat af byrådet. Nævnet fører tilsyn med taxibranchen og har en række andre arbejdsopgaver.

Taxinævnet i Randers Kommune

Taxinævnet er nedsat af byrådet som et forberedende og rådgivende udvalg under Miljø og Teknikudvalget, og byrådet har fastlagt nævnets opgaver således:

  • Drøftelse af taxistrukturen i Randers Kommune.

  • Almindelige spørgsmål i forbindelse med udførelsen af taxikørslen.

  • Tilsyn med taxibranchen.

  • Behandling af klager rettet til Randers Kommune over taxikørslen.

  • Udarbejdelse af kriterier for tildeling af tilladelse til taxikørsel.

  • Fastlæggelse af antallet af tilladelse til taxikørsel indenfor et af byrådet vedtaget interval på 50-80 stk. bl.a på baggrund af statistik.

  • Godkendelse af maksimaltakster for taxikørsel.

Hvis du vil vide mere om taxinævnet, kan du se byrådets beslutninger her:

Nedsættelse af taxinævn (byrådsbeslutning af 16. april 2007).

Taxinævnets beføjelser (byrådsbeslutning af 20. april 2015).