Lovgivning på taxiområdet

Se taxiloven her (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127294)

Se taxibekendtgørelsen her (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21937)

Se bekendtgørelsen om særlig krav til taxier m.v. her (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22551)

Søg eventuelt yderligere information på Trafikstyrelsens hjemmeside