Gebyrer 2017

Gebyrer for udstedelse af bevillinger mv. i henhold til taxibekendtgørelsen reguleres én gang årligt pr. 1. januar på grundlag af forbrugerprisindekset.

Satserne for 2017 udgør efter denne regulering følgende:

Behandling af ansøgning om bevilling 468 kr.

Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.539 kr.

Udstedelse af førerkort 113 kr.

Påtegning af toldattest 160 kr.

Udlevering af kørebog 94 kr.

Udlevering af tilladelsesnummerplader 206 kr.