Gebyrer 2016

Gebyrer for udstedelse af bevillinger mv. i henhold til taxibekendtgørelsen reguleres én gang årligt pr. 1. januar på grundlag af forbrugerprisindekset.

Satserne for 2016 udgør efter denne regulering følgende:

Behandling af ansøgning om bevilling 466 kr.

Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.533 kr.

Udstedelse af førerkort 113 kr.

Påtegning af toldattest 160 kr.

Udlevering af kørebog 90 kr.

Udlevering af tilladelsesnummerplader 205 kr.