Deponeringsregler

Taxinævnet har den 18. februar 2009 besluttet følgende deponeringsregler.

I medfør af § 15 i bekendtgørelse m.v. nr. 220 af 31. marts 2000 udstedt i medfør af lov om taxikørsel m.v. nr. 517 af 24. juni 1999 med senere ændringer fastsætter Randers Kommune følgende bestemmelser om deponering af taxitilladelser i kommunen:

§ 1. Hvis en indehaver af en tilladelse til taxikørsel i Randers Kommune på grund af dokumenteret sygdom i mere end 6 uger er afskåret fra at udnytte sin bevilling, deponeres den hos kommunen. Deponeringen kan ske i et tidsrum af indtil 4 måneder der, når særlige grunde foreligger, kan forlænges af taxinævnet.

§ 2. Genoptager en indehaver af en tilladelse til taxikørsel ikke sin virksomhed inden udløbet af den i stk. 1 omhandlede frist, bortfalder bevillingen.

§ 3. Deponeringsreglerne er offentligt tilgængelige på Randers Kommunes hjemmeside.

§ 4. Deponeringsreglerne er gældende fra den 1. marts 2009.