Trafikbøger (kørebøger)

I en taxi skal der forefindes en trafikbog, der på forlangende skal forevises og om fornødent udlånes til politiet eller kommunen.

Trafikbogen skal være godkendt til den pågældende bil og være forsynet med Borgerservices påtegning herom (tilladelsesnummer og stempel).

Efter den nye Taxilov trådte i kraft pr. 01.01.2018, skal kommunerne fortsat sælge trafikbøger, så længe der er aktive tilladelser i kommunen.