Påtegning af toldattest

I forbindelse med registrering af det køretøj, bevillingen skal omfatte, skal der påtegnes en toldattest. Blanketten kan hentes herhttp://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=91915&vId=0 eller hos Borgerservice. Registreringsattesten skal forevises for Borgerservice senest 3 måneder fra datoen for udstedelse af bevillingen.

Også ved udskiftning af et køretøj skal der påtegnes en toldattest ved udskiftning af et køretøj. Registreringsattesten skal forevises Borgerservice med bevillingshaveren som registreret ejer eller bruger inden 14 dage efter attestens modtagelse.

Der betales et gebyr for påtegning af toldattesten.