Om bevilling til taxikørsel

Du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du vil udføre taxikørsel eller limousinekørsel. OBS! Der er i øjeblikket ingen ledige taxibevillinger i Randers Kommune. Du kan derfor ikke ansøge om taxibevilling på nuværende tidspunkt. Hvis Randers Kommune vælger at opslå ledige taxibevillinger, vil dette blive annonceret digitalt på www.randers.dk.

For at få en tilladelse, skal du opfylde krav til:

1.  Faglige kvalifikationer
2.  Økonomi
3.  Vandel og god skik

Vær opmærksom på, at der kan være andet materiale, du skal bruge til den konkrete ansøgning. Kontakt Miljø og Teknik herom på mail Lene.Holdtdal.Pedersen@randers.dk eller tlf. 89151534.

1. Faglige kvalifikationer

Inden for de seneste 10 år skal du have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 3 år i erhvervet for personbefordring.

Du skal også (med enkelte undtagelser) inden for de seneste 10 år have gennemgået et kursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

2. Økonomi

Ved ansøgning om én tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, skal du kunne dokumentere, at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. En erklæring, som skal udfyldes af dit penge­insti­tut fås hos Miljø og Teknik sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. Du kan ikke få en tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

3. Vandel og god skik

Du må ikke være dømt for at strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.


Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om eventuelle klager kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Virksomhedsform

Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed.