Om bevilling til taxikørsel

Du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du vil udføre taxikørsel eller limousinekørsel. Pr. 31.08.2017 opslås der 5 ledige taxitilladelser med ansøgningsfrist 20.09.2017 kl. 12:00.

Randers Kommune opslår hermed følgende ledige tilladelser:

3 stk. taxitilladelser til chauffører 

2 stk. taxitilladelser til eksisterende vognmænd

Det forudsættes, at vognene kan være klar til at køre senest medio december 2017.

Bevillingerne tildeles efter følgende principper:

1. Det prioriteres, at der udstedes taxitilladelser primært til storvogne, og ansøgninger om tilladelser i kategorien taxivogne med 8 passagerer har første prioritet. 

2. Hvis der er flere ansøgere i 8 pass. kategorien, tildeles tilladelse efter højeste anciennitetsprincip, hvor taxikørsel vægter mest. 

3. Såfremt der ikke er ansøgere nok i 8 pass. kategorien, tildeles der efter samme princip som punkt 1, taxitilladelser i kategorien taxivogne med 6 passagerer.

4. Såfremt der ikke er ansøgere nok i kategorien med 6 passagerer, tildeles der efter samme princip som pkt. 2 til taxivogne med 4 passagerer. 

Kategorierne tildeles som udgangspunkt hver for sig. Hvis der ikke er chauffør- eller vognmandsansøgere nok i den enkelte kategori, tildeles resten til det eksisterende ansøgerfelt jf. ovenstående principper

Anciennitet dokumentation:

Det er ansøgers pligt af egen drift, at vedlægge præcis dokumentation for relevant anciennitet sammen med sin ansøgning, og primært vedr. taxikørsel. I modsat fald vil Randers Kommune skønne en forholdsmæssig anciennitet.

Det er alene kommunalbestyrelsens vægtning af anciennitet samt helhedsvurdering af de bedst egnede ansøgere, der lægges til grund ved tildeling af tilladelser.

Chauffører: Dokumentation kan f.eks. være køresedler, lønsedler, årsopgørelser.

Vognmænd: Dokumentation kan f.eks. være fra kopi af nuværende/tidligere udstedte taxitilladelser, med angivelse af aktive perioder eller dokumenteret tilsagn herfor underskrevet af udstedende tilladelsesmyndighed (kommune/er)

Nye taxibevillinger har tilslutningspligt til et bestillingskontor.

 Ansøgningsfrist er 20. september 2017 kl. 12:00.

 Spørgsmål?

Kontakt jurist Mette Lykke Gjeddebæk Laursen fra Miljø og Teknik herom på mail mlgl@randers.dk eller tlf. 8915 1534.

Se opslagene her:

Ansøgning chauffører

Ansøgning vognmænd

Ansøgningsskema

Erklæring fra pengeinstitut

(Opdateret 31.08.2017)