Om bevilling til taxikørsel

Du skal have en tilladelse, hvis du vil udføre taxikørsel eller limousinekørsel. Den nye taxilov trådte i kraft den 1. januar 2018. Alle taxitilladelser administreres nu af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvis du har spørgsmål, skal du derfor kontakte dem.

Du kan ringe til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen alle hverdage fra kl. 09.00 - 15.00 på telefon: 72 21 88 00.

Skriftlige henvendelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sendes digitalt. Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post på virk.dk eller borger.dk. I andre tilfælde, hvor henvendelsen ikke indeholder CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger, kan mailadressen info@tbst.dk anvendes. Når du sender en mail til styrelsen, bedes du skrive 'Taxilov' i emnefeltet.

Du kan også finde svar på hjemmesiden: www.taxilov.dk, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet i anledning af den nye taxilov.

Efter den 1. marts 2018 kan kommunerne ikke længere udstede tilladelser, førerkort eller godkende bestillingskontorer. Dog skal kommunerne i tilfælde af bortkomst af tilladelser og førerkort fortsat udstede erstatningstilladelser/-førerkort, såfremt denne forpligtelse ikke er overdraget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sådan gør du, hvis du er taxichauffør i dag og vil fortsætte som taxichauffør

Hvis du vil fortsætte som taxichauffør, skal du ikke foretage dig noget. Du kan fortsætte som taxichauffør med dit eksisterende førerkort, indtil det udløber. Dit førerkort vil fra den 1. januar 2018 kunne bruges i hele landet. Førerkortet skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne.

Sådan gør du, hvis du er taxivognmand i dag og vil fortsætte som taxivognmand

Du har to muligheder for at fortsætte som taxivognmand – du beholder din tilladelse eller ombytter den.

1. Du beholder din tilladelse

Du skal fortsat at køre i den kommune, der har udstedt tilladelsen. Hvis din taxitilladelse er omfattet af tilslutningspligten, skal du fortsat være tilsluttet et bestillingskontor. Hvis der ikke længere er et bestillingskontor i kommunen, kan du køre uden tilslutning til et bestillingskontor.

Du må ikke køre taxikørsel via et af de nye kørselskontorer. Læs mere om kørselskontorer her.

Bemærk: Når din tilladelse udløber, kan du ansøge om en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

2. Du ombytter din tilladelse

Du kan  ombytte din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som gør det muligt at udføre taxikørsel i hele landet. Med den nye tilladelse skal du være tilsluttet et kørselskontor.Bemærk: Tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik kan ikke ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov, medmindre tilladelsen udløber inden udgangen af 2020. Læs mere herom her.

Jeg vil være taxivognmand

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at blive vognmand, kan du læse mere her.

Jeg vil være chauffør

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at blive vognmand, kan du læse mere her.

(Opdateret 11.01.2018)