Om råd og nævn

Byrådet udpeger medlemmer til mange forskellige slags hverv og råd. For en del af rådene er det kommunen der sekretariatsbetjener rådet. Du kan finde mere information om de enkelte råd i menuen.