Lokalrådet

Der er oprettet Lokalråd i hver af de syv kommuner, der indgår i Østjyllands politikreds. Formålet med rådene er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner, samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer.

Deltagerne i lokalrådet er repræsentanter fra henholdsvis politi og kommunen. 

Der afholdes kvartalsvise møder.

Vicepolitiinspektør Gert Bisgaard er formand for lokalrådet i Randers. Fra politiet er også leder af den kriminalpræventive sektion Allan Årslev og politiassistent Niels Jørgensen. Fra kommunen deltager skolechef Henrik Johansen, familiechef Ann Hermansen, socialchef Carsten Wulff Hansen, SSP koordinator Claus Hansen og jurist Bjarke Scott Levinsen.

Yderligere information kan fås hos:

Bjarke Scott Levinsen - juridisk konsulent
Tlf.: 29 29 51 89 
Mail: bjarke.scott.levinsen@randers.dk

 

Du kan se rådets forretningsorden her. Forretningsorden