Lokalrådet

Der er oprettet Lokalråd i hver af de syv kommuner, der indgår i Østjyllands politikreds. Formålet med rådene er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner, samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer.

Deltagerne i lokalrådet er repræsentanter fra henholdsvis politi og kommunen. 

Der afholdes kvartalsvise møder.

Fg. vicepolitiinspektør Claus Danø er formand for lokalrådet i Randers. Fra politiet er også leder af den kriminalpræventive sektion Allan Årslev og vicepolitikommissær Niels Jørgensen. Fra kommunen deltager skolechef Torben Bugge, familiechef Ann Hermansen, socialchef Torben Rugholm, SSP koordinator Claus Hansen og chefjurist Ulla Marcus.

Yderligere information kan fås hos:

Ulla Marcus - juridisk konsulent
Tlf.: 89 15 10 06
Mail: ulla.marcus@randers.dk

 

Du kan se rådets forretningsorden her. Forretningsorden