Jeg har fået en afgørelse – hvordan får jeg mine penge fra udlejeren?

Udlejeren skal af sig selv tilbagebetale efter afgørelsen, men det kan være en god hjælp, at du kontakter udlejeren og oplyser ham om dit kontonummer. Vi kan ikke hjælpe med at få dine penge udbetalt.  Se i øvrigt punktet "Hvad sker der, når huslejenævnet har behandlet din sag."