Hvordan indbringer jeg sag for huslejenævnet?

Du skal skrive til os enten via brev eller på mail (Se kontaktoplysninger).

Skriv, hvad du ønsker, huslejenævnet skal tage stilling til og vedlæg kopi af din lejekontrakt og evt. andre papirer, der vedrører sagen.

Det koster 306 kr. at indbringe en sag. Se nærmere under punktet "Hvordan indbringer du en sag for huslejenævnet."