Er min husleje for høj?

Huslejenævnets sekretariat kan ikke på forhånd svare på, om din husleje er for høj. Det er alene huslejenævnet, der afgør, om lejen er for høj og huslejenævnet har heller ikke mulighed for at komme med vejledende udtalelser.  Du kan indbringe en sag om lejens størrelse og må så afvente huslejenævnets behandling.

Du kan eventuelt spørge Randers Lejerforening til råds.