Spørg om Huslejenævn

Hvordan indbringer jeg sag for huslejenævnet?

Du skal skrive til os enten via brev eller på mail (Se kontaktoplysninger).

Skriv, hvad du ønsker, huslejenævnet skal tage stilling til og vedlæg kopi af din lejekontrakt og evt. andre papirer, der vedrører sagen.

Det koster 306 kr. at indbringe en sag. Se nærmere under punktet "Hvordan indbringer du en sag for huslejenævnet."

Hvor langt er min sag?

Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt og ventetiden varierer, efter hvad sagen drejer sig om. Se nærmere under punktet "Hvordan behandles din sag, og hvor lang tid tager det?"

Din sag bliver ikke behandlet hurtigere, selvom du ringer eller skriver til os for at spørge til status.

Jeg er ikke enig i huslejenævnets afgørelse – hvad gør jeg?

Du kan indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten. Vi har afsluttet sagen, når afgørelsen er udsendt og kan ikke hjælpe dig mere. Se eventuelt klagevejledningen i afgørelsen.

Jeg har fået en afgørelse – hvordan får jeg mine penge fra udlejeren?

Udlejeren skal af sig selv tilbagebetale efter afgørelsen, men det kan være en god hjælp, at du kontakter udlejeren og oplyser ham om dit kontonummer. Vi kan ikke hjælpe med at få dine penge udbetalt.  Se i øvrigt punktet "Hvad sker der, når huslejenævnet har behandlet din sag."

Er min husleje for høj?

Huslejenævnets sekretariat kan ikke på forhånd svare på, om din husleje er for høj. Det er alene huslejenævnet, der afgør, om lejen er for høj og huslejenævnet har heller ikke mulighed for at komme med vejledende udtalelser.  Du kan indbringe en sag om lejens størrelse og må så afvente huslejenævnets behandling.

Du kan eventuelt spørge Randers Lejerforening til råds.

Der er skimmelsvamp i min lejlighed – hvad gør jeg?

Sager om skimmelsvamp behandles af Miljø og Teknik, Randers Kommune.

Læs mere om skimmelsvamp

Hvad kan jeg leje min ejerlejlighed eller mit hus ud til?

Der findes ingen faste kvadratmeterpriser eller lignende. Det afhænger helt af det konkrete lejemål og de regler, lejemålet er omfattet af. Du kan eventuelt søge råd ved den lokale grundejerforening, Ejendomsforeningen Kronjylland.

Hvis du har spørgsmål om beskatning, skal du kontakte SKAT.