Om huslejenævnet

Lejere og udlejere kan indgive sager ved Huslejenævnet, en domstolslignende administrativ myndighed, der fungerer selvstændigt i forhold til Randers Kommune.

Hvad er et huslejenævn?

Et huslejenævn er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Indgiv sag som lejer. 

Indgiv sag som udlejer. 

Huslejenævnet er selvstændig i forhold til Randers Kommune.

Huslejenævnet består af en jurist, som er formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. 

Huslejenævnet består af følgende medlemmer

Formand: Lektor, ph.d Jakob Juul-Sandberg 
Suppleant: Fuldmægtig Lars Gerstrøm

Fra lejerside: Lektor Kim Kristensen 
Suppleant: Specialarbejder Søren Jørgensen 

Fra udlejerside: Direktør, ejendomsrådgiver Peter Lautrup 
Suppleant: Udlejer Anthon Seeberg

Endvidere er der tilknyttet en socialt sagkyndig til huslejenævnet. 

Socialt sagkyndig: Socialrådgiver Lotte Kjærholm 
Suppleant: Socialrådgiver Marie Huusom

Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), er det beboerklagenævnet, der træffer afgørelse.