Hvordan behandles din sag - og hvor lang tid tager det?

Ventetiden for sagsbehandling ved Huslejenævnet varierer mellem 2 og 8 måneder. Det er vigtigt, at Huslejenævnet har adgang til alle relevante sagsoplysninger.

Det er vigtigt, at udlejeren og lejeren giver huslejenævnet de oplysninger, der er relevante for sagen.

Her kan du se, hvordan en sag forløber i huslejenævnet.

Sagsbehandling i huslejenævnet.

Indgiv sag som lejer. 

Indgiv sag som udlejer.

Hvor lang tid tager det?

Det kan ikke besvares præcist.

Huslejenævnet har en del uafsluttede sager. Det kan medføre nogen ventetid efter at partshøringen er afsluttet. Sagerne bliver derfor prioriteret efter deres indhold. Ventetiden varierer derfor fra 2 - 8 måneder.