Hvor kan du få råd og vejledning?

Huslejenævnet kan ikke hjælpe i alle sager og kan eksempelvis ikke yde egentlig rådgivning. Her skal du tage fat i andre instanser.

Hvad kan Huslejenævnet ikke hjælpe med?

Huslejenævnet er en uvildig myndighed, der ikke kan optræde alene på den ene parts side. Nævnet kan derfor ikke yde egentlig rådgivning, da nævnet derved kan risikere at blive inhabil ved en eventuel klage.

Du kan i stedet få vejledning om, hvilke type sager der kan indbringes for huslejenævnet, din sags behandling i huslejenævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

Hvis du har brug for egentlig rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer, retshjælp eller en ejendomsadministrator.

Lejefastsættelse/lejeniveau

Huslejenævnet kan kun i meget begrænset omfang rådgive om lejens størrelse jf. ovenstående. Har du brug for oplysning af lejeniveauet, f.eks. ved udlejning af din ejerlejlighed, dit hus eller et værelse, kan du i stedet rette henvendelse til en grundejerforening, Ejendomsforeningen Kronjylland, en advokat, ejendomsmægler mv.

Ejendomsmæglere kan:

Bestille en rapport om oplysninger om ejendommen, herunder oplysninger om huslejenævnssager: Boligejer.dk

Nyttige links: