Hvad sker der, når huslejenævnet har behandlet din sag?

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er huslejenævnet ude af sagen og foretager sig ikke yderligere.

Er du ikke enig i afgørelsen?

Er du ikke enig i huslejenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Boligretten i Randers. Dette skal du gøre, inden der er gået 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt henvende dig til boligretten for yderligere informationer. Eller også kan du kontakte en advokat, en retshjælp mv.

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at få dit tilgodehavende. Her må du søge hjælp hos en retshjælp, en advokat, lejerforeninger mv.

Udlejer har ikke fulgt afgørelsen?

Hvis huslejenævnet får kendskab til, at en udlejer ikke har fulgt huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette udlejeren til GI.

Hvis det sker 3 gange inden for 2 år, kan udlejer risikere en politianmeldelse med den konsekvens, at udlejer frakendes retten til at administrere ejendomme.