Hvad kan huslejenævnet hjælpe dig med?

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sagstyper, og du kan som lejer og udlejer på forhånd orientere dig om, hvorvidt huslejenævnet vil tage din sag op.

Huslejenævnet kan behandle sager om f.eks.

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Forbedringer
 • Forbrugsregnskaber (vand- og varmeregnskaber)
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Overtrædelse af husordenen
 • Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger (kun én udlejet ejerbolig) 

Indgiv sag som lejer.

Indgiv sag som udlejer.

Huslejenævnet kan ikke tage stilling til: 

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Almindelig rådgivning

 Både udlejer og lejer kan indbringe sager for huslejenævnet.