Huslejenævn

Lejere og udlejere kan indgive sager ved Huslejernævnet, en domstolslignende administrativ myndighed, der fungerer selvstændigt i forhold til Randers Kommune.

Hvad er et huslejenævn?

Et huslejenævn er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Indgiv sag som lejer. 

Indgiv sag som udlejer. 

Huslejenævnet er selvstændig i forhold til Randers Kommune. 

Huslejenævnet består af en jurist, som er formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Nævnet består for nu af følgende personer:

Formand: Professor (MSO) Jakob Juul-Sandberg 
Suppleant: Specialkonsulent Lars Gerstrøm

Fra lejerside: Lektor Kim Kristensen 
Suppleant: Specialarbejder Søren Jørgensen 

Fra udlejerside: Direktør, ejendomsrådgiver Peter Lautrup 
Suppleant: Udlejer Anthon Seeberg

Endvidere er der tilknyttet en socialt sagkyndig til huslejenævnet. 

Socialt sagkyndig: Socialrådgiver Lotte Kjærholm 
Suppleant: Socialrådgiver Marie Huusom

Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), er det beboerklagenævnet, der træffer afgørelse.

Om huslejenævnet

Lejere og udlejere kan indgive sager ved Huslejenævnet, en domstolslignende administrativ myndighed, der fungerer selvstændigt i forhold til Randers Kommune.

Hvad kan huslejenævnet hjælpe dig med?

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sagstyper, og du kan som lejer og udlejer på forhånd orientere dig om, hvorvidt huslejenævnet vil tage din sag op.

Hvordan indbringer du en sag for huslejenævnet?

Du kan indbringe sag for huslejenævnet på forskellige måder. Du skal betale for at indbringe en sag for huslejenævnet.

Hvordan behandles din sag - og hvor lang tid tager det?

Ventetiden for sagsbehandling ved Huslejenævnet varierer mellem 2 og 8 måneder. Det er vigtigt, at Huslejenævnet har adgang til alle relevante sagsoplysninger.

Hvor kan du få råd og vejledning?

Huslejenævnet kan ikke hjælpe i alle sager og kan eksempelvis ikke yde egentlig rådgivning. Her skal du tage fat i andre instanser.