Havnebestyrelsen

Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn og ledes af en bestyrelse, der nedsættes af byrådet.

5 medlemmer udpeges af byrådet blandt dets medlemmer, mens 2 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne.

Fra byrådet:

- Daniel Madié (formand) - suppleant Steen Bundgaard  
- Henning Jensen Nyhuus - suppleant Anne Hjortshøj   
- Karen Lagoni - suppleant Anker Boje  
- Jens Peter Hansen (stedfortræder for Katrine Fruelund) - suppleant Lars Søgaard  
- Nick Zimmermann - suppleant Frank Nørgaard  

Udpeget af Fagligt Fælles Forbund:

- Kim Stæhr Christensen - suppleant Jens Laursen

Udpeget af Foreningen af Arbejdsgivere i Randers:

- Søren Fischer - suppleant Søren Sørensen

Havnebestyrelsen for Randers Havn sekretariatsbetjenes af:

John Morgen - Havnedirektør
E-mail: jm@randershavn.dk