Møder

Handicaprådets møder i 2017 holdes 1. februar, 15. marts, 19. april, 17. maj, 14. juni, 16. august, 20. september, 1. november og 20. december.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for handicaprådet. Henvendelse kan ske til juridisk konsulent Maria Lotte Christensen på Maria.Lotte.Christensen@randers.dk

Her finder du dagsordener og referater fra møderne i Handicaprådet.