Møder

Handicaprådets møder i 2018 holdes 24. januar, 19. februar, 14. marts, 11. april, 16. maj, 15. august, 5. september, 10. oktober, 7. november og 5. december.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for handicaprådet. Henvendelse kan ske til juridisk konsulent Maria Lotte Christensen på Maria.Lotte.Christensen@randers.dk

Her finder du dagsordener og referater fra møderne i Handicaprådet.